Projektijuhtimine

Lisaks omaniku individuaalsetele soovidele tuleb ehituse projektijuhtimisel arvestada ka riigi poolt sätestatud reeglitega, mis peavad tagama ühiskondlike huvide kaitse, turvalisuse ja ressursside säästliku kasutamise. Meie professionaalsed projektijuhid hoolitsevad selle eest, et kogu protsess kulgeks ilma probleemideta ja et kõigi osapoolte nõudmised oleksid täidetud.

Projektijuhtimine