Muinsuskaitsetööd

Teostame muinsuskaitsega seotud restaureerimis- ja konserveerimistöid. Muinsuskaitse eritingimused on alati esimene samm ehitus- või restaureerimistöödes. Muinsuskaitse eritingimused annavad omanikule ülevaate koha ja objekti ajaloost, hetkeolukorrast ja vajalikest töödest. Protsessi käigus märgitakse ära kõik säilitamist vajavad elemendid ja koostatakse tööde jaoks eritingimused, mis sätestavad tihti ka materjalide kasutamise, sh mida säilitada ja mida vahetada sarnasega. Lisaks teostame restaureerimis- ja ehitustöödele muinsuskaitsealast järelevalvet.

Muinsuskaitsetööd